Герб Любича

редактировать
Любич
Любич
Боевой клич Люба, Любич
Альтернативное имя (я) Либич, Люба, Любув, Люба
Самое раннее упоминание 1348 (печать)
Семьи 1246 имен

Абрахамович, Абрамович, Адамович, Альгиминович, Альгминович, Анчевски, Анджейкович, Арчемберски, Арынек, Арынка.

Babecki, Baczewski, Bagieński, Baginowicz, Bagiński, Bajkowski, Bajużewicz, Бакалинский, Bakanowski, Balcewicz, Barcicki, Барциковски, Barczykowski, Bardzikowski, Bartka, Bartkowski, Бартошевич, Baykowski, Bażewicz, Bednarski, Bedoński, Beduński, Bejdo, Bekanowski, Berdowski, Bernacki, Białobłocki, Białochowski, Białoskórski, Беловежский, Białynowicz, Białyński, Беч, Bieganowski, Bielewski, Bieluński, Biełowiejski, Бернацки, Biernacik, Biesiekierski, Bledzewski, Bledziewicz, Bledziewski, Bloduch, Bloducho, Bledzewski, Błoński, Bobakowski, Бобровский, Bochanowicz, Bocianowski, Богданович, Богуслав, Bohanowicz, Богданович, Bohusław, Bolanowski, Bolecki, Bolęcki, Borchowski, Борковский, Боровски, Борткевич, Boruta, Borzechowski, Borzestowski, Borzewski, Borzymowski, Bożewicz, Bożopolski, Bożyczko, Brajczewski, Brettonier, Brochowski, Brudnicki, Брыкчинский, Бжезенский, Бжезина, Бжезинский, Бжоски, Бжовский, Бжозовский, Бжоски, Брумиенский, Брзуминский, Бучинский, Будерадски, Буде Раски, Будный, Будревич, Будзислав, Будзишевский, Букановский, Буланович, Бурбекль, Бурчинский, Бурнейко, Бурницкий, Бурневич, Бурзенский, Бурзимовский.

Cichocki, Chaborski, Chabowski, Chechlewski, Chechłowski, Chełchowski, Chełmowski, Chełtowski, Chibowski, Chilkiewicz, Chirski, Chlebowicz, Chłapowski, Chmielecki, Chochłowski, Chodynicki, Chojecki, Chojnowicz, Chojnowski, Chołchowski, Chomontowski, Choromański, Chorostecki, Choscki, Chotolski, Choynowski, Chrabłowski, Chrabołowski, Chramiec, Chromiański, Chromiński, Chrostowski, Chruszcz, Chrzczonowski, Chrzozonowski, Chybowski, Chybski, Chylkowski, Ciborski, Cichocki, Cichowski, Ciecierski, Cieciorski, Cielemecki, Cielemęcki, Черпински, Cierzpięta, Cierżpięta, Чисельский, Cieślicki, Цеслиньский, Ценладловский, Чаплицкий, Чапский, Чарторыйский, Чаславский, Чехович, Черепинский, Черневич, Червиньский, Червонка, Ченстуневский, Чупживский, Чуприживский.

Daniłowski, Дариуш, Darkszewicz, Daukszewicz, Давидович, Dabek, Dabkowski, Домбровский, Derbut, Dernałowicz, Djakowski, Długokęcki, Dłuski, Dobkiewicz, Dobożyński, Dobrzański, Dobrzewiński, Dobrzyjałowski, Dobużyński, Doch, Dolner, Dołunek, Domalewski, Domaniecki, Domaniewski, Domanowski, Дориа, Dowejko, Doweyko, Dowiat, Dowiatt, Dowtart, Dowtort, Drawdzik, Droniewicz, Drowdwiłło, Dryzdela, Джевицки, Джевецкого, Dubrowski, Durwoniszko, Durwonizski, Dyrwoniski, Dzierzeński, Dzierża, Dzierżeński, Dzierżyc, Dzieżyc, Dzięgielewski.

Эльцбут, Эзенбах, Энеки, Энтосс

Федько, Федкович, Филицки, Формулевич.

Garbolewski, Gamulski, Gasacki, Gałęski, Ganiewski, Garbolewski, Gaudesz, Gawdesz, Gdowski, Gerkow, Gerkowski, Gibiński, Giecewicz, Gieczewicz, Gierałtowski, Gierczewski, Gierczyński, Gierkowski, Gierwatowski, Giewartowski, Glaczyński, Glinski, Głaczyński, Gławzdanowicz, Głębocki, Głowczewski, Główczewski, Głuszecki, Годлевский, Godwojsz, Гоголь, Gojsiewski, Gojziewski, Gojżewski, Golmin, Golszański, Golwetowicz, Golwielewicz, Gołkowski, Gołwietowicz, Gomuła, Goniprowski, Gorczycki, Goreczkowski, Gorodecki, Gorzeskot, Gorzeskut, Gorzyszkot, Gostkowski, Gostyński, Goszczycki, Gościcki, Goślicki, Goślinowski, Gośliński, Gotowacz, Góreczkowski, Гурский, Grabianowski, Грабовский, Grachowski, Gradowski, Graziewicz, Grażewicz, Grąbczewski, Grechorowicz, Greffen, Грегорович, Гроховский, Grodecki, Grodzicki, Grodziecki, Gromnicki, Gruszczewski, Грушецкий, Грушедзки, Грушевски, Грушковски, Грузевски, Гружецкий, Гружевский, Григорович, Грыневич, Грызедски, Гулецкий, Гумковский, Гурски, Гушков ки, Гутковский, Гужевский, Гузовский, Гужевский.

Haborski, Harynek, Hegliński, Herdman, Herman, Hlebowicz, Hławzdanowicz, Hohoł, Holszański, Hołowacz, Hołowka, Hołówka, Hołówko, Horodecki, Hołówka, Hołówko, Horodecki, Hołówka, Horomański, Hławzbomatshörnce, Höłówka, Hôłówko, Höłówcí, Hö, Host Гурынович, Хутковски, Гибовски.

Идоковский, Ильцевич, Ипачевич, Ипатович, Идзикевич.

Jacewicz, Яцковский Jagniątkowski, Jagowd, Jagowdowicz, Jakowicki, Якубовский, Jałoza, Janczewski, Janda [potrzebne źródło], Janikowski, Janiszkiewicz, Янковский, Januszewicz, Янушкиевич, Januszkowicz, Jarnuszkiewicz, Jarochowski, Jaruszewicz, Jassowicz, Jastrzębski, Jaszowski, Jawornicki, Яворовский, Яздовский, Еглински, Ельский, Евницкий, Енджеёвич, Юцевич, Юндзил, Юндзилл, Юрцевич, Юревич, Юрьевич, Юркевич, Ющинский.

Kabrytt, Kalenkowski, Kalinkowski, Калиновского, Kaliski, Karwasiecki, Karwosiecki, Kasperowicz, Kawiecki, Kącki, Kątski, Kęcki, Kieniowski, Kierekes, Kierekesz, Kiewnarski, Kijewski, Kijowski, Kirkiłło, Klisz, Kliszkiewicz, Kłokocki, Kłopot, Kłosieński, Kłosiński, Kłusiński, Kłysz, Kobliński, Кобылянский, Kobyleński, Кобылинский, Kochanski, Koczanowski, Koczmierowski, Koczowski, Koćmierowski, Kokoszczyński, Kokoszyński, Komaski, Конарский, Konopka, Копачки, Kopiński, Kopyszyński, Kordaszewicz, Kormański, Корзун, Kosmiński, Kostiuszko, Kostomłocki, Kostomołocki, Kosyszyński, Koszarski, Koszybski, Kośmierski, Kośmiński, Kotkiewicz, Kozacki, Kozarski, Козаржевский, Kozerski, Kozicki, Kozielski, Козинский, Kozirski, Kozłowiecki, Козловский, Kozyrski, Koźmiński, Koźmirski, Koźniński, Kożycki, Красовского, Krassowski, Krosnowski, Krośnicki, Krupowicz, Krupowies, Kryski, Krzanowski, Krzanowski de Lubicz, Krzecz, Krzeczkowski, Krzeczowski, Krzesimowski, Krzesiński, Krzycki, Krzyczewski, Krzyczkowski rzyniecki, Krzyszkowski, Krzywicki, Krzywonoski, Krzywonowski, Księżopolski, Kubiński, Кухарски, Kukla, Kuklinski, Кулен, Kulicki, Kulniow, Kulnow, Kulpowicz, Kulna-Sławeński, Kumaniecki, Kunicki, Kunisz, Kuprewicz, Kurawski, Kurowicki, Куровский, Kuwiczyński, Куземски, Кузьма, Кузьминьски, Кузницкий.

Латковски, Лега, Лейко, Лековски, Лелевски, Леловски, Лемешевски, Лемешовски, Ленковски, Леонович, Лепарски, Лещинский, Лесевич, Леуз, Левицкий, Лейко, Лигенцы, Липеши, Липеши, Липеши, Липецкий, Липецкий, Липеши Lityński, Lopieński, Любы, Любек, Люберски, Lubianiec, Lubiański, Lubichlerski, Любич, Lubiczankowski, Lubieniec, Lubieślerski, Любински, Lubowicki, Lubowicz, Lubowidzki, Lubsiński, Ludzicki, Ludziski, Lugajło, Lutoborski, Lutowicz, Luzecki, Lużecki, Lyskowski.

Łakiewicz, Łakowicz, лапа, Łapiński, LAPPA, Łazowski, Łazowy, ЛАЗ, Łążyński, Łękowski, Ломжинском, Łopacieński, Łopaciński, Łopacki, Łopieński, Łopiński, Łosiński, Łoskowski, Łoszewski, Łoszowski, Łowczyński, Łozicki, Лозинский, Łozowicki, Łozwicki, Uba, ubczyk, ubek, ubieniec, ubieński, ubik, ubiński, ubowicz, ugajło, ugowski, ukawski, utowicz, uzecki, uysski, uuecki,.

Мацкевич, Mackun, Maczkuciewicz, В. В. Маяковский, Makowiecki, Мальчевский, Мэнкивикз, Mankowicz, Mankutewicz, Mankiewicz, Marchewka, Маркевич, Maszczybrodzki, Maszewski, Maszowski, Maścibrodzki, Матусевич, Maykowski, Mayzner, Mażejko, Mąkiewicz, Mąkowiecki, Мейснер, Мейснер, Mejnartowicz, Mejsner, Meynartowicz, Meysner, Mętowski, Михаэлис, Michałowski, Mickaniewicz, Mickaniewski, Miecznikowski, Mieczyk, Mieczykał, Miedecki, Межеевский, Mierzejowski, Mierzyński, Mieszkowicz, Migiewicz, Mikutowicz, Milatycki, Милевский, Milkiewicz, Milkowicz, Милош, Minczewski, Misbacki, Miszczyk, Miszejko, Miszewski, Misztolt, Misztołt, Misztowt, Miżutowicz, Młodyński, Mnichowski, Mniszewski, Mogilnicki, Mokicz, Moniuszko, Monko, Monsiewicz, Mokicz, Moniuszko, Monko, Monsiewicz, Montowicze, Motowicz, Motowicz, Motowicz, Motowicz, Motowicz Мрочковский, Мурзин, Мурзынович, Мурзыновский, Мышейко, Мышейко, Мыслецкий, Мысленцкий, Мысливец.

Nabiałek, Nabiałko, Naborowski, Nagrodzki, Narejko, Narejkowicz, Навроцкий, Nekraszewicz, Nencha, Nencki, Netrebski, Niebiełowicz, Nieborski, Niebowski, Niebyłowski, Nieciecki [potrzebne źródło], Niekraszewicz, Nieliński, Nieliski, Nieluba, Nieławicki, Nieławski, Nieszkoć, Nieszokoć, Nieświastowski, Nietrebski, Niewiadomski, Niewiardowski, Niewiarowski, Niewierowski, Niewodowski, Niezabitowski, Niezabytowski, Niński, Nitowski, Нивинский, Norejko, Norejkowicz, Норейко, Norwił, Norwiłło, Norwiło, Nosarzewski, Nosarzowski, Nowacki, Новицкий, Нововейский, Nowowieski.

Obertowski, Obniski, Obrąpalski, Obrępalski, Obrompalski, Ojrzeński, Ojrzyński, Okraszewski, Olechowicki, Olesiński, Oleszyński, Ольшевски, Ołowka, Onichimowski, Oniechimowski, Opulski, Orłowicz, Орловский Vel Orzłowski, Ожеховски, Orzeński, Orzęski, Orzyński, Osicki, Osiecimski, Osiejowski, Osielski, Oskowski, Osmienicki, Ossowski, Ostrouch, Oszkowski, Oszmiański, Owadowski, Owczarski, Owsianko, Owsiejenko, Oyrzyński, Oziewicz, Oyński.

Pacewicz, Pachowski, Pacowski, Пачковски, Pagiński, Paleski, Pakowicki, Papłoński, Papowski, Parulicki, Парульский, Patkowski, Paulitz, Pawłowski, Пачковски, Peliski, Pełczycki, Perczyński, Perzanowski, Piadlewski, Piączyński, Piądziewski, Piczek, Piczkowski, Piechotka, Pieczkowski, Piejewski, Piekut, Piekutowski, Pieliski, Pieńczykowski, Pieszka, Pieszko, Pieszkowski, Pietkowicz, Pietraszko, Pietraszkowicz, Piński, Пиотрович, Писанка, Писанко, Piszczatowski, Plejewski, Pluszcz, Pluszczewski, Pluszczowski, Pluszkowski, Pluśniak, Плюта, Płaszczyński, Płaziński, Płazowski, Płodowski, Płoszczewski, Płudowski, Płuszczewski, Погожельский, Pokrzywnicki, Pokrzywski, Поляньский, Polencz, Ponikowski, Popieński, Popiński, Popłoński, Portowski, Posudowicz, Posułowicz, Poszliński, Potapowicz, Потоцкий, Prostek, Prostyński, Proszczeński, Proszeński, Proszkowski, Proszyński, Prószkowski, Prószyński, Pruszyński, Przanowski, Przeborowski, Przedwojewski, Przegaliński, Przybysławski, Przydoba, Przyłuski, P Ржитульский, Птак, Пуникевский, Пуниковский, Пушевич,

Rabaszowski, Raczeński, Raczewski, Raczynski, Radochoński, Radochowski, Radohowski, Radwiłłowicz, Radwiłowicz, Radzimiński, Radzimski, Radziszewski, Radziwiłłowicz, Radziwiłowicz, Radzki, Radzymiński, Rajuńć, Раковский, Рапацкого, Ratyński, Rauschke, Rawłuszkiewicz, Rąbalski, Rąbelski, Rebieleński, Речь, Редько, Redzimiński, Rejczyński, Rembalski, Rembeliński, Rembieliński, Rewieński, Rewiński, Reyczyński, Rębalski, Rębieliński, Robaszewicz, Robaszewski, Roder, Родович, Rodziwiłowicz, Rokicki, Roksenicz, Roksewicz, Roksiewicz, Romanowicz, Romanowicz-Miśliński, Romansewicz, Ромашкевич, Рощевский, Ровицкий, Рожицкий, Ружицкий, Рудницкий, Рудович, Рукша, Ружковский, Ружицкий, Рихлиг, Рихлик, Рилевич, Рымкевич, Рыжиквештелевский, Рынкзилевщилевски

Садлински, Садовски, Салишровски, Самборски, Самек, Самко, Саммек, Самницки, Сапешко, Сарнецкий, Савицкий, Сонор, Сондовски, Щуцкий, Сеферович, Сейбут-Романович, Селски, Серживский, Сербейши, Сербский, Сербский, Сербский, Сербский Sieklicki, Sielatycki, Sielewicz, Селицки, Sieliski, Sielnicki, Sielski, Siemieński, Симински, Sienicki, Сераковский, Sierbiej, Sierchowski, Sierka, Sierko, Sierkowski, Sierkuciejewski, Sierkuczewski, Sierski, Siewruk, Silpniewski, Sirkowski, Sirotowicz, Sirski, Siuciłło, Skawiński, Skiwski, Skokowski, Skolimowski, Skołdycki, Skrzynecki, Skrzynicki, Skrzyniecki, Skulimowski, Slawinski, Słotyło, Smolakiewicz, Smoszewski, Smuszewski, Sobański, Songajło, Sordakowski, Spendowski, Spędowski, Stacewicz, Stalrowski, Stambrowski, Stangur, Stanowski, Stawecki, Ставицки, Ставенцки, Ставировски, Стависки, Ставски, Стефанкевич, Стогнев, Стояновски, Сторымович, Стоеровски, Стрецки, Стронявски, Строневски, Струдзиньски, Стругевич, Стругинович Ур, Stryjec, Стшалковски, Strzemecki, Strzemeski, Strzeszewski, Stulgiński, Stulpin, Stumbrewicz, Stungiewicz, Stunginowicz, Stungur, Стыпулковский, Styrpejko, Suchodolski, Suchorski, Sudziłowski, Sulimierski, Sulimirski, Sulistrowski, Supiński, Surynt, Суский, Syratowicz, Syrpowicz, Syrtowicz, Syrtowt, Syrutowicz, Szadliński, Szafrański, Szantar, Szapko, Szawrowski, Szczefanowicz, Szczucki, Szczutowski, Szczyppa, Szeląga, Szeleszczyński, Szelicki, Szeliski, Szemborski, Szerenkowski, Szernowicz, Szerokowski, Szerypp, Szmatowicz, Szołayd, Szumowski, Szopowski, Шпаковски, Шреттер, Штормовски [potrzebne źródło], Штрем, Шульминьски, Шумборски, Шушкевич, Шваньско, Шидловски, Шимановский, Шимборский, Шимонько, Шимборский.

Michowski, miechowski, niechowski, wiątkowski, widerski, wietlikowski, wiński, wirski.

Талько, Тарасевич, Тарасов, Тарговский, Таршенский, Тарулевич, Троян, Тропянский, Тшемески, Тульцевич, Тупальский, Тупица, Тыбищевский, Тыборовский, Тылицкий, Тышкевич.

Уджиньски, Уяздовски, Укрынь, Униковски, Ушицки, Ушински, Усцински, Узловски. Wizerunek herbu Lubicz zamieszczony na XIX wiecznym dokumencie

Wadołowski, Валентинович, Wardęski, Waszkiewicz, Waśkiewicz, Waśniewski, Waśniowski, Wądołkowski, Wądołowski, Wągl, Wąglowa, Wersocki, Węgrzecki, Widlicki, Велицки, Wielpiszewski, Вежбицки, Wierzbowski, Wierzuchowski, Вещицки, Wilbik, Wilkowski, Wilpiszewski, Wincza, Wisigiert, Wiszniewski, Witowski, Wittiński, Wizgierd, Wizgiert, Włochowicz, Wodlicki, Wojchowski, Войцеховский, Wojdowski, Wojnarowicz, Wojtasz, Wojtkiewicz, Wojtkowski, Wojtkuński, Wojtowicz, Wolanski, Woliński, Вольски, Wołoczyński, Wołuński, Wołyncewicz, Волынский, Worłowski, Woroniec, Woroński, Wortkowski, Woytowicz, Wroczeński, Wroczyński, Wroński, Wrotnowski, Wróblewski, Wyczałkowski, Wyczołkowski, Wyganiecki, Wygrażowski, Wygrewski, Wygrewski.

Заблоцкий, Заборский, Zacherski, Zachorski, Zadykiewicz, Zadykowicz, Zagorzyczowski, Zagrzewski, Загорский, Zakrzewski, Залесский, Залевский, Залесского, Zaliwski, Залесского, Załuska, Залуских, Zaniewski, Zaorski, Zapasiewicz, Запасник, Затор, Zborzyński, Zbudzki, Zbysław, Zdzański, Zdzeński, Zdziański, Zdziechowski, Zdzieński, Zegadłowicz, Zembowski, Zembrowski, Zgodziński, Зелинский, Зеленка, Zielonko, Zielonkowski, Zięcint, Zięć, Zlasnowski, Знанецким, Znawiecki, Zołciński, Zołczyński, Zorzewski, Zwycewicz, Zydowicz, Zygadłowicz, Zylewicz.

Żabiński, Zakowski, Żebracki, Żejc, Жеромский, Żewacki, Żewocki, Żochiewski, Żochowski, Żołciński, Żołczyński, Жолкевский, Żołkowski, Żorzewski, Żółciński, Жолкевский, Żółkowski, Żudycki, Żułciński, Żydanowicz, Żydowa, Żydowicz, Żydowo, Żygadło, Żylewicz, Ylicz, yliński, yrmont, ytkiewicz.

Города Лапы
Подразделения Гмина Лапы, Гмина Жулкевка

Любич ( Luba, Lubow, uba) - герб польского дворянства.

Содержание

 • 1 История
 • 2 герб
 • 3 Известные носители
 • 4 Галерея
 • 5 Соответствующий герб
 • 6 См. Также
 • 7 Внешние ссылки
 • 8 Библиография

История

Год создания около 1190 года, известен по печати 1348 года. Река Дрвенка раньше носила название Любич. Выше этой реки в 1190 году произошло сражение между мазовецкими рыцарями и Пруссией. За храбрость и особые боевые заслуги одному из рыцарей Побужского герба был присвоен собственный герб, названный рекой - Любич. Следовательно, герб Любича является преемником герба Побуга.

Герб

Лазурь, серебряная подкова, пятки к основанию, покрытые крестиком, и вторая на пятках, обе серебряные.

Известные носители

Известные носители этого герба включают:

Галерея

Связанный герб

Смотрите также

внешние ссылки

Библиография

 • Tadeusz Gajl : Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku: ponad 4500 herbów szlacheckich 37 tysięcy nazwisk 55 tysięcy rodów. Lamp;L, 2007. ISBN   978-83-60597-10-1.
 • Encyklopedia Multimedialna PWN, cz. 4. Historia
 • Славомир Гужинский, Ежи Кохановский Herby szlachty polskiej, Warszawa 1990, s. 96–98
Последняя правка сделана 2023-03-29 01:17:53
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте